เรื่องย่อ

รัฐบาลสหรัฐจะอนุญาตให้มีระยะเวลา 12 ชั่วโมงในการที่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากเรือนจำแออัดของประเทศ ในช่วงหนึ่งของฟรี -for-alls ครอบครัวต้องปกป้องตัวเองจากการบุกรุกที่บ้านGiven the country’s overcrowded prisons, the U.S. government begins to allow 12-hour periods of time in which all illegal activity is legal. During one of these free-for-alls, a family must protect themselves from a home invasion.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น