เรื่องย่อ

“มนุษย์ที่มีชื่อเขียนไว้ใน Death Note จะต้องตาย” หลังจากตัดสินใจที่ยากที่สุดแล้วคดีร้ายแรงอื่น ๆ ที่เผชิญหน้ากับลิตรมีเพียง 23 วันที่เหลือและไม่มีคู่หูที่ดีที่สุดของเขา Watari (Shunji Fujimura), L ต้องแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก
“The human whose name is written in the Death Note shall die.” After making the hardest decision ever, another serious case confronts L. There are only 23 days left and without his best partner Watari (Shunji Fujimura), L has to solve the case all by himself for the very first time.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin