เรื่องย่อ

ทีมหน่วยสืบราชการลับที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว ได้แก่ หนูตะเภา Darwin Juarez Blaster หน่อ Speckles และ Mooch บินภารกิจของรัฐบาลสหรัฐฯในการยับยั้งความชั่วร้ายของ Leonard Saber ผู้วางแผนทำลายโลกด้วยเครื่องใช้ในครัวเรือน แต่รัฐบาลปิดพวกเขาและพวกเขาจะถูกตัดสินจำคุกร้านขายสัตว์เลี้ยง พวกเขาสามารถหลบหนีเพื่อเอาชนะคนร้ายและช่วยโลก?
A team of trained secret agent animals, guinea pigs Darwin, Juarez, Blaster, mole Speckles, and fly Mooch takes on a mission for the US government to stop evil Leonard Saber, who plans to destroy the world with household appliances. But the government shuts them down and they are sentenced to a pet shop. Can they escape to defeat the villain and save the world?

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin