เรื่องย่อ

เรื่องราวของผู้บริหารวิทยุที่มีมารยาท (Ferrell) ที่มุ่งมั่นที่จะกลายเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีที่สุดที่เคยให้ลูกสองคนของภรรยาของเขา แต่ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเมื่อพวกเขา freewheeling พ่อ freeloading จริงมาถึงบังคับให้ stepdad เพื่อแข่งขันเพื่อความรักของเด็ก
The story of a mild-mannered radio executive (Ferrell) who strives to become the best stepdad ever to his wife’s two children, but complications ensue when their freewheeling, freeloading real father arrives, forcing stepdad to compete for the affection of the kids.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin