TAG อวสาน…โมเอะ

IMDb: 4.2/10
View: 57.4K
Sound:

เรื่องย่อ

หญิงนักเรียนมัธยมปลาย ได้แก่ Mitsuko, Keiko และ Izumi กลายเป็นเป้าหมายของผีที่มีรูปลักษณ์ต่างๆรวมถึงเจ้าบ่าวที่มีหน้าหมูและครูหญิงด้วยปืนกล
Female highs school students, including Mitsuko, Keiko and Izumi, become the targets of ghosts with various appearances including a groom with a pig’s face and female teacher with a machine gun.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น