เรื่องย่อ

การบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ สัปดาห์สุดท้ายของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในและรอบ ๆ บังเกอร์ใต้ดินของเขาในเบอร์ลินก่อนและระหว่างการสู้รบกับเมือง
Dramatization depicting the events surrounding Adolf Hitler’s last weeks in and around his underground bunker in Berlin before and during the battle for the city.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin