เรื่องย่อ

ชายธรรมดาคนหนึ่งทำให้การค้นพบพิเศษเมื่ออุบัติเหตุทางรถไฟทำให้ผู้โดยสารของเขาเสียชีวิตและเขาไม่ได้รับบาดเจ็บ คำตอบของความลึกลับนี้อาจอยู่กับความลึกลับของราคาเอลียาห์คนที่ทนทุกข์ทรมานจากโรคที่ทำให้กระดูกของเขาเปราะบางเหมือนแก้ว
An ordinary man makes an extraordinary discovery when a train accident leaves his fellow passengers dead – and him unscathed. The answer to this mystery could lie with the mysterious Elijah Price, a man who suffers from a disease that renders his bones as fragile as glass.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin