เรื่องย่อ

โจเอนเดอร์เป็นนายทหารเรือรบที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้อง “windtalker” ซึ่งเป็นหนึ่งในนาวาโฮอินเดียนแดงหลายแห่งที่ใช้ส่งข้อความในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากภาษาพูดของพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้กับรหัสญี่ปุ่น
Joe Enders is a gung-ho Marine assigned to protect a “windtalker” – one of several Navajo Indians who were used to relay messages during World War II because their spoken language was indecipherable to Japanese code breakers.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin