เรื่องย่อ

เมื่อการระดมทุนของตำรวจถูกตัดออกผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศว่าเขาต้องปิดโรงเรียนหนึ่งแห่ง โรงเรียนตำรวจสองแห่งต้องแข่งขันกันเพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมาเซอร์ชักชวนนายทหารสองคนในสถาบันการศึกษาลาซาร์ดให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ …
When police funding is cut, the Governor announces he must close one of the academies. To make it fair, the two police academies must compete against each other to stay in operation. Mauser persuades two officers in Lassard’s academy to better his odds, but things don’t quite turn out as expected…

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin