เรื่องย่อ

กฎใหม่ที่บังคับใช้โดย Lady Mayoress หมายความว่าเพศน้ำหนักความสูงและสติปัญญาไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมกองกำลังตำรวจอีกต่อไป นี้จะเปิดประตูระบายน้ำสำหรับทุกคนและทุกที่จะเข้าโรงเรียนตำรวจมากกับความผิดหวังของอาจารย์ผู้สอน ไม่ใช่ทุกคนที่มีทางเลือกแม้ว่า สังคมไม่เหมาะสม Mahoney ถูกบังคับให้ลงทะเบียนเป็นทางเลือกเดียวที่จะจำคุกและมันไม่ใช้เวลานานก่อนที่เขาจะตกเหม็นของท้อแท้ผู้หมวดแฮร์ริส แต่นานก่อนที่ Mahoney ตระหนักว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับการเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและตัดสินใจที่เขาต้องการที่จะอยู่ … ในขณะที่แฮร์ริสตัดสินใจที่เขาต้องการ Mahoney ออก!
New rules enforced by the Lady Mayoress mean that sex, weight, height and intelligence need no longer be a factor for joining the Police Force. This opens the floodgates for all and sundry to enter the Police Academy, much to the chagrin of the instructors. Not everyone is there through choice, though. Social misfit Mahoney has been forced to sign up as the only alternative to a jail sentence and it doesn’t take long before he falls foul of the boorish Lieutenant Harris. But before long, Mahoney realises that he is enjoying being a police cadet and decides he wants to stay… while Harris decides he wants Mahoney out!

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin