เรื่องย่อ

เมื่อนักบินอวกาศโลก Chuck Baker มายัง Planet 51 ซึ่งเป็นโลกที่ชวนให้นึกถึงย่านชานเมืองอเมริกันประมาณ 1950 เขาพยายามหลีกเลี่ยงการจับกุมกู้ยานอวกาศของเขาและทำให้บ้านปลอดภัยได้ด้วยความช่วยเหลือของการมีสีเขียวเล็กน้อยที่เห็นอกเห็นใจ
When Earth astronaut Capt. Chuck Baker arrives on Planet 51 — a world reminiscent of American suburbia circa 1950 — he tries to avoid capture, recover his spaceship and make it home safely, all with the help of an empathetic little green being.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin