เรื่องย่อ

วอลล์·อีเป็นหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกที่ถูกบุกรุกด้วยขยะและมนุษย์ทุกคนต้องหลบหนีไปยังอวกาศ เป็นเวลา 700 ปีที่เขายังคงพยายามทำความสะอาดระเบียบ แต่ได้พัฒนาคุณภาพที่น่าสนใจบางอย่างของมนุษย์ เมื่อเรือมาถึงกับหุ่นยนต์รูปทรงเพรียวบางวอลล์·อีคิดว่าในที่สุดเขาก็พบเพื่อนคนหนึ่งและวางตัวลงบนเรือเมื่อมันออกไป
WALL·E is the last robot left on an Earth that has been overrun with garbage and all humans have fled to outer space. For 700 years he has continued to try and clean up the mess, but has developed some rather interesting human-like qualities. When a ship arrives with a sleek new type of robot, WALL·E thinks he’s finally found a friend and stows away on the ship when it leaves.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin