Bangrajan (2000) บางระจัน

IMDb: 6.7/10
View: 356
Sound:

เรื่องย่อ

ตั้งอยู่ก่อนการล่มสลายของเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยอยุธยาบางระจันวาดตำนานของหมู่บ้านนักสู้ที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญจากกองทัพพม่า หากไม่มีการสนับสนุนจากกองทัพหลวงชาวบ้านจะขับชาวพม่าที่บุกรุกออกไปหลายต่อหลายครั้งจนกว่าชื่อของพวกเขาจะกลายเป็นตำนานในช่วงเวลานั้น เมื่อการต่อสู้ที่ตามมากลายเป็นความรุนแรงยิ่งขึ้นชาวบ้านพยายามที่จะปลอมแปลงศีลเพื่อต่อสู้กับศัตรูในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนรวมถึงผู้หญิงและเด็กตายในการต่อสู้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin
Tags

แสดงความคิดเห็น