เรื่องย่อ

เรื่องราวครอบคลุมถึงเปาโลจากผู้ประหัตประหารที่น่าอับอายที่สุดของคริสเตียนต่ออัครสาวกที่มีอิทธิพลมากที่สุดของ พระเยซูคริสต์

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น