เรื่องย่อ

Tomoaki Shigemori is a lawyer tasked with defending a client (Misumi), who faces the death penalty if found guilty, in a murder trial. Misumi has previous convictions for murder and has confessed to the crime, but evidence in the case leads to Shigemori having doubts about what really happened.
Tomoaki Shigemori เป็นทนายความที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้า (Misumi) ซึ่งต้องเผชิญกับโทษประหารชีวิตหากพบว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรม Misumi มีความเชื่อมั่นในคดีฆาตกรรมครั้งก่อนและได้สารภาพผิดกับอาชญากรรม แต่หลักฐานในกรณีนี้ทำให้ Shigemori สงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin