เรื่องย่อ

The Treacherous 2 ทรราช โค่นบัลลังก์

เรื่องราวของกษัตริย์แห่งเผด็จการของโชซอนที่ใช้ประโยชน์จากความสุขในตัวของเขาเองซึ่งเป็นผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของเขาซึ่งเป็นผู้ควบคุมเขาและการทำข้อตกลงกับศาลทั้งหมดและผู้หญิงที่ต้องการแก้แค้น

The story of Joseon’s tyrant king Yeonsan who exploits the populace for his own carnal pleasures, his seemingly loyal retainer who controls him and all court dealings, and a woman who seeks vengeance.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น