The Darkest Minds

IMDb: 10/10
View: 479
Sound: ซาวด์แทรค

เรื่องย่อ

The Darkest Minds

สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “The Darkest Minds” ตีพิมพ์เมื่อปี 2012 โดย Alexandra Bracken เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของประเทศอเมริกาที่มีโรคระบาด คร่าชีวิตคนอายุต่ำกว่า 20 ปี ไปมากมาย ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นที่มีพลังพิเศษ ซึ่งถูกพาตัวมาจากครอบครัวเพื่อเข้าร่วมในค่ายที่มีชื่อว่า Christie will play ค่ายที่ฝึกฝนเด็กเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชั่วร้าย, Amandla Stenberg รับบทเป็น Ruby Daly เด็กสาววัย 16 ปีผู้มีความสามารถพิเศษเป็นพลังจิต เธอได้หลบหนีออกจากค่ายดังกล่าวแล้วไปเข้าร่วมกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นเพื่อหลบหนีการตามล่าจากรัฐบาล

The Darkest Minds, published in 2012 by Alexandra Bracken, is a story that happened in parts of America with plagues. Killing many people under the age of 20 years, this film will be a story of adolescent children with special powers. They were taken from their families to join the camp That Christie will play a camp that trains these children for evil purposes, Amandla Stenberg plays Ruby Daly, a 16-year-old talented psychic. She escaped from the camp and joined a group of teenagers to escape the government’s hunt.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น