เรื่องย่อ

The Mountain Between Us ฝ่าหุบเขา เย้ยมรณะ

หลังจากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโศกนาฏกรรมขึ้นแล้วคนแปลกหน้าสองคนต้องสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่รุนแรงของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในระยะไกล เมื่อพวกเขาตระหนักถึงความช่วยเหลือไม่ได้มาพวกเขาเริ่มดำเนินการในการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายในถิ่นทุรกันดาร

Stranded after a tragic plane crash, two strangers must forge a connection to survive the extreme elements of a remote snow covered mountain. When they realize help is not coming, they embark on a perilous journey across the wilderness.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น