Darkest Hour ชั่วโมงพลิกโลก

IMDb: 7.3/10
View: 1.8K
Sound: ซาวด์แทรค

เรื่องย่อ

Darkest Hour ชั่วโมงพลิกโลก

ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่สองชะตากรรมของยุโรปตะวันตกแขวนบนนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งวินสตันเชอร์ชิลซึ่งจะต้องตัดสินใจว่าจะเจรจากับฮิตเลอร์หรือต่อสู้กับอัตราเดิมพันที่น่าทึ่ง

During the early days of World War II, the fate of Western Europe hangs on the newly-appointed British Prime Minister Winston Churchill, who must decide whether to negotiate with Hitler, or fight on against incredible odds.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น