เรื่องย่อ

Silence ศรัทธาไม่เงียบ (2016)
ในศตวรรษที่ 17 นักบวชนิกายเยซูอิตชาวโปรตุเกสสองคนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อค้นหาที่ปรึกษาซึ่งมีข่าวลือว่าจะต้องละทิ้งการละหมาดและเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

In the 17th century, two Portuguese Jesuit priests travel to Japan in an attempt to locate their mentor, who is rumored to have committed apostasy, and to propagate Catholicism.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin